เว็บตรง บันทึกจำนวนนักเรียนจากต่างประเทศ

เว็บตรง บันทึกจำนวนนักเรียนจากต่างประเทศ

เว็บตรง จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสในปี 2008-09 อยู่ที่ 266,400 คน สูงที่สุดที่เคยมีมาและเพิ่มขึ้น 2.3% จากปีก่อนหน้า ตามการวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัย ชาวโมร็อกโกยังคงเป็นกลุ่มชาติที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าจำนวนนักเรียนชาวจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นักเรียนจากต่างประเทศคิดเป็นเกือบ 12% ของประชากรนักศึกษาทั้งหมดของฝรั่งเศสที่ 1,410,000 สามในสี่ของชาวต่างชาติกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

และมากกว่าหนึ่งในสามอยู่ในสถาบันต่างๆ ในปารีสหรือบริเวณอิล-เดอ-ฟรองซ์โดยรอบ

 (เทียบกับนักเรียนฝรั่งเศสเพียงหนึ่งในสี่)

การลงทะเบียนเรียนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 1998 เมื่อมีจำนวน 152,000 คนและคิดเป็น 7% ของนักเรียนทั้งหมด หลังจากการเพิ่มขึ้นประจำปีจนถึงปี 2548-2549 สองปีถัดมามีจำนวนลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2551-2552

นักเรียนต่างชาติเกือบ 1 คนใน 2 คน หรือ 44% มาจากแอฟริกา โดย 1 ใน 4 มาจาก Maghreb และ 1 ใน 5 มาจากทวีปที่เหลือ มีเพียง 22.6% เท่านั้นที่มาจากยุโรป รวมถึง 18% จากสหภาพยุโรป 24% มาจากเอเชียและ 8% จากอเมริกา

นักเรียนครึ่งหนึ่งเป็นคนชาติจาก 10 ประเทศที่มีตัวแทนมากที่สุด ชาวโมร็อกโกคิดเป็น 30,000 คน ยังคงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแม้จะลดลง 5.7% เมื่อเทียบกับปี 2549 ชาวจีนที่ใหญ่เป็นอันดับสองมีจำนวน 27,100 เพิ่มขึ้นเกือบ 21% ตั้งแต่ปี 2549

ประเทศอื่นๆ ที่ส่งนักเรียนส่วนใหญ่ ได้แก่ แอลจีเรีย ตูนิเซีย เซเนกัล เยอรมนี แคเมอรูน อิตาลี เวียดนาม และเลบานอน

ชาวโมร็อกโกและชาวจีนมีโอกาสน้อยที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่น้อยกว่านักเรียนที่มีสัญชาติอื่น ชาวโมร็อกโกมีแนวโน้มที่จะศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันคัดเลือก

กระทรวงฯ ระบุ กระทรวงฯ ระบุว่า นักศึกษาชาวจีนมี “ตัวแทนที่ดี” 

ในโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจ รวมถึงวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม

นักเรียนต่างชาติเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิง แต่สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นสองในสามสำหรับผู้ที่มาจากยุโรป และเพิ่มขึ้นเป็น 70% สำหรับชาวยุโรปที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป นักเรียนมากกว่าสามในสี่จากเอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย รัสเซีย โปแลนด์ ยูเครน เบลารุส และสโลวาเกีย เป็นผู้หญิง เช่นเดียวกับมากกว่า 70% จากห้าประเทศในสแกนดิเนเวีย

สัดส่วนนักศึกษาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มีเพียง 11% เท่านั้นที่กำลังศึกษาเพื่อขอใบอนุญาต (เทียบเท่าปริญญาตรี) ในขณะที่ 20% กำลังเรียนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 40% เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง